Weblog

26 APR 2018
Een terugblik op het drukbezochte RMU-symposium op woensdag 25 april 2018 ter gelegenheid van het afscheid van Chris Baggerman. De coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid was 29 jaar in dienst van de RMU.
Lees verder
25 APR 2018
Werkgevers moeten meer gehandicapten in dienst nemen. Om dat te stimuleren, stelt het kabinet voor de loonkostensubsidie voor werkgevers te vervangen door loondispensatie (aanvullende uitkering) voor gehandicapte werknemers. Donderdag bespreekt de Kamer dit plan. De RMU vindt deze verandering geen verbetering, aldus mr. J. G. N. (Jan) Schreuders.
Lees verder
25 APR 2018
De RMU heeft op woensdag 25 april 2018 tijdens haar Algemene Ledenvergadering het jaarverslag over 2017 geprenteerd. Het aantal leden is toegenomen tot 17.366 en financieel is de vakorganisatie kerngezond, is te lezen in het jaarverslag.
Lees verder

Archief