Weblog

19 SEP 2017
Steeds luider klinkt de roep vanuit de RMU achterban om oog te hebben voor de problemen van mensen, met een zwaar beroep, om door te werken tot de verhoogde AOW-leeftijd.
Lees verder
19 SEP 2017
De RMU noemt de Miljoenennota een kleurloze begroting. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “De groeiende economie geeft wat meer ruimte in de overheidsportemonnee, maar het demissionaire kabinet zit in de klem van de formerende partijen. Willen we echt iedereen laten merken dat het goed gaat, zullen de formerende partijen ook echte keuzes moeten maken. Wat de RMU mist, is een fundamentele aanpak om het verschil tussen één- en tweeverdieners, gepensioneerden en werkenden, vaste en flexibele werknemers te verkleinen. Om mensen meer ruimte in hun eigen portemonnee te geven, pleit de RMU voor een verantwoorde loonstijging waarbij maatwerk essentieel is.”
Lees verder
13 SEP 2017
De RMU noemt de uitkomst van het onderzoek schadelijk voor de integriteit van de politie. “De agenten op straat worden aangekeken op het falende toezicht van de politietop, terwijl agenten juist het vertrouwen van burgers nodig hebben om de veiligheid en orde te bewaken. Als de politie het vertrouwen wil herstellen, dienen zij de lessen uit dit rapport voortvarend op te pakken. Niet alleen de duizenden agenten op straat, maar ook de belastingbetalers verdienen een politie dat zorgvuldig met belastinggeld omgaat en hier scherp toezicht op houdt.”
Lees verder

Archief