• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Apotheken

juli 2019

Op 19 juli heeft FNV laten weten dat er besloten is om het cao-overleg stil te leggen. Er was niet genoeg geld voor de loonontwikkeling. Er wordt nu overlegd of werkgever en vakorganisaties de krachten gaan bundelen om bij de verzekeraars meer OVA ruimte te krijgen.

Loonontwikkeling

De ontwikkeling van het loon wordt voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid geld die verzekeraars beschikbaar stellen voor de apotheekbranche. Dit noemt men het OVA-percentage: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenonwikkeling. Dit is het percentage waarmee personeelskosten geïndexeerd zouden moeten worden. De verzekeraars moeten deze OVA-ruimte opnemen in hun tarieven. Op dit moment doen verzekeraars dat niet. Daarom kunnen werkgevers geen loonsverhoging aanbieden.

Om deze reden kijken partijen gezamenlijk wat zij kunnen doen richting de zorgverzekeraars. FNV meldt uitdrukkelijk dat daarbij juridische stappen niet worden uitgesloten.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

De informatie hieronder is van januari 2019 en betreft de cao 2017-2019:

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken

De partijen bij de cao Apotheken hebben op 5 december 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Op relatief korte termijn zal er opnieuw gesproken worden over een volgende cao.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast wordt in april 2019 incidenteel een loonsverhoging betaald van 1,5 procent (over het bruto jaarsalaris 2018) aan werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Apotheken valt.

Let op: Mogelijk heeft uw werkgever in de achterliggende jaren al een salarisverhoging toegepast. Werkgevers die al een verhoging hebben toegepast op de salarisschalen van 1 april 2017, vullen het verhoogde loon per 1 april 2019 aan tot de afgesproken verhoging van 2 procent. Wanneer uw loon dus al eerder is verhoogd, zal dit niet nog eens worden verhoogd.

Loon bij ziekte
Vanaf 30 april 2019 worden de percentages over het loon wat u ontvangt als u ziek bent aangepast. Het loon wordt aangevuld tot 100% over het 1e tijdvak van maximaal 26 weken. Over het tweede tijdvak van maximaal 26 weken heeft u bij ziekte aanspraak op 90% van dit loon. Over het derde tijdvak van 26 weken heeft u bij ziekte aanspraak op 80% van dit loon. Over het vierde en laatste tijdvak van 26 weken heeft u bij ziekte aanspraak op 70% van dit loon. Dit was in de vorige cao de eerste 12 maanden 100%, daarna 3 maanden 95%, dan drie maanden 90% en daarna voor de laatste 5 maanden 70%.

Overige afspraken
In het onderhandelingsresultaat zijn verder afspraken gemaakt om een onderzoek te doen naar werkdruk binnen cao sector apotheken. Daarnaast zijn de vergoedingen voor stagiaires aangepast. Deze en andere afspraken leest u in het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen