• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Apotheken

April 2018

Wij hebben u recent een bericht gestuurd over de cao Apotheken. De werkgeversorganisaties hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Dit eindbod is door de leden van de betrokken werknemersorganisaties afgewezen. Hiervoor worden de volgende redenen genoemd:

 • De magere loonsverhoging zonder terugwerkende kracht;
 • Het beperken van het loon tijdens arbeidsongeschiktheid;

Er is door de werkgeversorganisaties geen nieuw bod op tafel gelegd. Op dit moment zijn de onderhandelingen vastgelopen. Wanneer er meer nieuws is over uw cao zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

 

Eindbod cao Apotheken

De werkgeversorganisaties bij de cao Apotheken hebben op 28 februari 2018 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
De werkgevers stellen een looptijd voor van 31 mei 2017 tot en met 31 mei 2018.

Lonen
Het voorstel is om de salarissen en salarisschalen als volgt te verhogen:

 • Per 31 mei 2018: 1,75%


Loon bij ziekte
Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u de eerste twee ziektejaren het volgende percentage aan salaris:

 • Gedurende de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid tot 100%;
 • Gedurende de 13e tot en met de 15e maand tot 95%;
 • Gedurende de 16e tot en met de 18e maand tot 90%;
 • Gedurende de 19e tot en met de 24e maand tot 70%.


Het voorstel van de werkgevers is om het loon tijdens ziekte als volgt aan te passen:

 • Gedurende de eerste zes maanden van arbeidsongeschiktheid tot 100%;
 • Gedurende de volgende 18 maanden tot 85%.


Stagevergoeding
Verder is het voorstel om de stagevergoedingen per 31 mei 2018 te verhogen. Dit wordt:

 • Voor het eerste stagejaar: € 12,50 (was: € 10,-)
 • Voor het tweede stagejaar: € 15,- (was: € 12,-)
 • Voor het derde stagejaar: € 20,- (was: € 15,-)


Hier vindt u de volledige tekst van het eindbod.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen