Architectenbureaus

maart 2018

Akkoord loonsverhoging cao Architectenbureaus

De partijen bij de cao architectenbureaus hebben een akkoord bereikt over een loonsverhoging voor de resterende cao periode. In het eerste kwartaal van 2018 is door de cao partijen onderhandeld over een loonaanpassing voor de resterende cao periode. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Lonen
Gedurende de looptijd van de cao worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2018: 1%
  • Per 1 januari 2019: 1%

De totale loonsverhoging komt hiermee uit op 3,75%.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen