• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Architectenbureaus

maart 2019

Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus

De partijen bij de cao Architectenbureaus hebben op 25 maart 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De overeengekomen inkomensaanpassingen zullen voor een deel in procenten en voor een deel in een vast bedrag worden uitbetaald.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt een overkoepelend begrip in de cao met onder meer aandacht voor persoonlijke kennis en ontwikkeling, aandacht voor overwerk, flexibiliteit en mantelzorg. De komende periode zal onderzoek worden gedaan naar een praktisch instrumentarium en zal de bewustwording van dit thema onder de aandacht worden gebracht bij de medewerkers. 

Ontwikkelbudget

Voor de persoonlijke ontwikkeling kan de werknemer 8 uur inzetten voor maatschappelijke participatie. 

Functiehandboek

In 2019 wordt het functiehandboek hervormd, zodat het weer aansluit op de veranderende werkopvattingen en -omstandigheden en recht doet aan de verschillen hierin tussen kleine, middelgrote en grote bureaus.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen