Groenten- en fruitverwerkende industrie

januari 2019

EINDBOD CAO GROENTEN- EN FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao groenten- en fruitverwerkende industrie hebben op 4 december 2018 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste voorstellen uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
Het voorstel is een cao met de looptijd van een jaar, namelijk van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019.

Lonen
In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

3 werkgroepen
In het voorstel is opgenomen dat tijdens de looptijd van de cao 3 werkgroepen worden opgericht om het volgende te onderzoeken:

  • Het karakter van de cao;
  • Het herzien van de huidige seniorenregeling;
  • Het opstellen van een flexibele regeling voor ploegendiensten.

Voor alle drie de onderzoeken zullen in het komende cao overleg door de werkgroepen aanbevelingen worden gedaan.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen