Houthandel

februari 2019

NIEUWSBRIEF ZONDAGSTOESLAG CAO HOUTHANDEL
LEDEN UNANIEM TEGEN AFSCHAFFEN ZONDAGSTOESLAG

Op 5 februari 2019 hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd omtrent de start van de onderhandelingen voor de cao Houthandel. In deze nieuwsbrief willen wij u een update geven van de huidige stand van zaken. 

Stand van zaken
Zoals u weet staat in de voorstellenbrief van de werkgever opgenomen dat zij de zondagstoeslag af willen schaffen en de zondag als reguliere werkdag willen zien. De enquête die onder de RMU-leden is uitgezet laat unaniem zien dat u tegen het afschaffen van de zondagstoeslag bent en daarmee de zondag ook niet als reguliere werkdag ziet.

Wij hebben na de reacties op de enquête een brief gestuurd richting zowel de werknemerspartijen FNV en CNV als de werkgeverspartij VVNH. In de brieven hebben wij bij de cao partijen aangedrongen op het handhaven van de zondag als apart gezette dag. Op dit moment wachten wij nog op reactie van de diverse partijen. Wanneer wij hier meer informatie over hebben, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

januari 2019

Cao houthandel

EERSTE ONDERHANDELINGSRONDE GESTART: WILT U OP ZONDAG WERKEN?

In de achterliggende week is er onderhandeld over een nieuwe cao houthandel. De RMU is geen partij bij deze cao. Na de eerste onderhandelingsronde zijn de diverse voorstellenbrieven gepubliceerd. In de voorstellenbrief van de werkgever wordt het voorstel gedaan om het werken op zondag te normaliseren.

Werken op zondag
In de voorstellenbrief van de werkgeversvereniging is het volgende opgenomen:
“Met inachtneming van de bepalingen in de Arbeidstijdenwet, stellen wij voor om zondag als gewone werkdag te laten gelden. Net als de zaterdag kent de cao geen verbod op werken op zaterdag. Werken op zondag is nu nog niet aan de orde, maar de verwachting is dat dit in de nabije toerkomst wel gaat spelen. Wij wijzen erop dat veel bouwmarkten nu al op zondag zijn geopend”.

Zoals u waarschijnlijk weet is de RMU op Bijbelse gronden principieel tegen het beschouwen van de zondag als reguliere werkdag, tenzij er sprake is van noodzakelijke arbeid. Op dit moment is in de cao Houthandel opgenomen dat voor werken op zondag een toeslag van 100% wordt uitbetaald. Door de zondagstoeslag af te schaffen wordt het voor uw werkgever makkelijker om op zondag werkzaamheden uit te voeren. Meer over ons standpunt over het werken op zondag leest u op: https://www.rmu.nu/dossiers/zondagsarbeid 

Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Wij hebben een enquête opengesteld. Hierin wordt de vraag gesteld of u voor of tegen het afschaffen van de zondagstoeslag bent. Met de resultaten van de enquête willen wij een brief sturen richting de cao partijen waarin wij dit principiële punt onder de aandacht brengen. Wij roepen u daarom op om vooral uw stem uit te brengen. Gezien de korte termijn kunt u tot en met 11 februari 2019 uw stem uitbrengen. U kunt u stem onder dit bericht uitbrengen.

Voorstellenbrieven

Voorstellenbrief CNV

Voorstellenbrief FNV

Voorstellenbrief Werkgevers

STEMMEN

Ik stem

Delen