Houtverwerkende Industrie

maart 2019

Onderhandelingsresultaat cao Houtverwerkende industrie

De partijen bij de cao Houtverwerkende industrie hebben op 7 maart 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Verhoging reiskostenvergoeding

De maandelijkse bedragen van de reiskostenvergoeding worden als volgt verhoogt:

Enkele reis:   Oud:   Nieuw:  
0 t/m 10 km   € 0   € 0  
11 t/m 15 km   € 88   € 95  
16 t/m 20 km   € 113   € 121  
21 km of meer   € 149   € 160  


Duurzame inzetbaarheid

De cao partijen hebben afgesproken dat de leeftijd waarboven een werknemer niet meer kan worden verplicht overwerk te verrichten en te werken in ploegendienst wordt verhoogd naar 57 jaar.

Verder kunnen werknemers vanaf 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een verzoek indienen gebruik te maken van een 80-90-100-regeling: 80 procent werken, 90 procent loon, 100 procent pensioenopbouw. De regeling is een pilot en wordt gedurende de looptijd van de cao geëvalueerd. Indien de werknemer gebruik maakt van deze regeling, vervallen de extra vakantiedagen waar hij gelet op het aantal dienstjaren recht op heeft.

Uitbreiding dagvenster

Partijen hebben besloten dat het dagvenster ’s morgens kan worden vervroegd van 07.00 uur naar 06.00 uur.
Om het dagvenster te verruimen is instemming door de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of 2/3 meerderheid van het personeel noodzakelijk. Daarnaast moeten de verantwoordelijk bestuurders van de betrokken vakorganisaties instemmen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. De tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u hier vinden.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen