Huisartsenzorg

Principeakkoord cao Huisartsenzorg

De partijen bij de cao Huisartsenzorg hebben op 9 juni 2017 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 maart 2017 t/m 28 februari 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd stijgen de lonen als volgt:

  • Per 1 september 2017 2%
  • Per 1 juli 2018 1,5%

Eenmalige uitkering
Gelijktijdig met de uitbetaling van de eindejaarsuitkering ontvangen de medewerkers nog een extra eenmalige uitkering van:

  • 0,5% in 2017
  • 0,5% in 2018

De berekeningsgrondslag is gelijk aan die van de eindejaarsuitkering.

Werkoverleg
Werkoverleg buiten de gebruikelijk werktijden van de medewerker worden beschouwd als betaalde werktijd. Een werknemer mag maximaal voor 2 uur per maand en 10 uur per jaar verplicht worden tot werkoverleg buiten de gebruikelijke werktijd. Tevens heeft de werknemer aanspraak op extra reiskostenvergoeding.

Overige afspraken
Verder zijn afspraken gemaakt over:

  • Een werkgroep duurzame inzetbaarheid
  • Versterking van het recht op scholing, met oog op kleinere contracten in de sector.
  • Uitbreiding van het aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3 per jaar.
  • Opzegtermijn bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gewijzigd van 1 naar 2 maanden.
  •  De uitbetaling van de eindejaarsuitkering.

U kunt de volledige tekst van het principeakkoord hier lezen.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen