Huisartsenzorg

april 2019

De partijen bij de cao Huisartsenzorg hebben op 23 april een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 22 maanden, namelijk van 1 maart 2019 tot 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Afspraken

De afspraken onder deze cao bevatten o.a. de volgende thema’s:

  1. Realiseren van een visie op de (toekomstige) werknemer in de huisartsenzorg.
  2. Uitvoeren van het programma duurzame inzetbaarheid “Fluitend naar het werk”.
  3. Realiseren van een toegankelijke, eenduidige en praktische Cao Huisartsenapp.
  4. Het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Functiewaardering

De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in FWHZ. Daarnaast zal tijdens de looptijd van de cao een viertal functies opnieuw worden gewogen in FWHZ: Doktersassistent (inclusief de Spreekuurondersteuner), Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen