• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Jeugdzorg

De partijen bij de cao Jeugdzorg hebben op 1 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 21 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. 

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


In december 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 december 2019, een eenmalige uitkering van bruto €800, naar rato van de omvang van het dienstverband.

In juni 2020 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 juni 2020, een eenmalige uitkering van bruto €200, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Het bodembedrag van de vakantietoeslag (artikel 7.3.C) wordt per 1 januari verhoogd met 4%.

Recht op onbereikbaarheid

Binnen de jeugdzorg heb je geen ‘nine to five’-baan, je bent in bepaalde gevallen ook buiten werktijd bereikbaar voor de cliënten en de leidinggevende. Toch is het belangrijk om in privé-tijd niet met werk bezig te hoeven zijn. Daarom maken we de afspraak dat werknemers het recht hebben om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn. Het gaat dan om werk dat best een dag of een weekend kan blijven liggen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen