• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Jeugdzorg

STAKING BIJ CAO JEUGDZORG
WAT KUNT U DOEN?

Op 2 september 2019 zal bij werkgevers bij de cao Jeugdzorg een landelijke stakingsdag worden georganiseerd. De reden hiervoor is dat de vakorganisaties betrokken bij de cao Jeugdzorg een ultimatum hebben gesteld aan Minister De Jonge van Volksgezondheid om meer geld beschikbaar te stellen om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen. Dit ultimatum is verlopen. Daarom wordt op 2 september een landelijke stakingsdag georganiseerd. 


Meer informatie over ons standpunt over staken vindt u hier: https://www.rmu.nu/dossiers/staken.  

Wanneer u niet aan een staking wil deelnemen, is het belangrijk om de volgende stappen door te nemen:

Stap 1

Meld u bij een staking zo spoedig mogelijk bij de werkgever als werkwillige en deel mee dat u geen lid bent van een bij de staking betrokken vakbond en om principiële redenen niet aan de staking mee kunt doen.

Stap 2

Bevestig uw mededeling aan uw werkgever dat u bereid bent te werken. Doe dit schriftelijk, bij voorkeur per aangetekende brief. Een voorbeeldbrief kunt u hier vinden: https://www.rmu.nu/vragen/wat+moet+ik+doen+bij+een+staking_10
U kunt de voorbeeldbrief ook telefonisch aanvragen bij de RMU.

Stap 3

Uw werkgever moet zich inspannen u elders binnen de onderneming werk laten te verrichten als dat als gevolg van de staking onmogelijk is op uw eigen werkplek. Verzoek direct (door middel van een aangetekende brief) overgeplaatst te worden naar een andere werkplek waar niet gestaakt wordt.

Stap 4

Indien dat niet mogelijk is en u wordt naar huis gestuurd, vraag dan de werkgever om een schriftelijke verklaring. Uit deze verklaring moet blijken dat u zich op het werk heeft gemeld, maar dat u door omstandigheden buiten uw schuld verhinderd bent om te werken.

Stap 5

Eventueel zou u een WW-uitkering aan kunnen vragen als de staking langer gaat duren, maar of deze verstrekt zal worden is zeer de vraag. De kans daarop is groter als u in het bezit bent van een verklaring van uw werkgever zoals genoemd in stap 4.

Stap 6

Indien u door de staking in grote financiële moeilijkheden terecht komt, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het werkwilligenfonds van de RMU. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kunt u telefonisch aanvragen bij de RMU.

Tot slot nog een paar belangrijke zaken

 1. Niemand kan gedwongen worden om te staken.
 2. Niemand kan geweigerd worden op de werkvloer.
 3. Het is belangrijk om goed en zorgvuldig te communiceren over uw standpunten.
 4. Benadruk dat u verantwoordelijkheid hebt over uw eigen werk.
 5. Als uw collega’s niet aan de slag gaan, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid
 6. Als u gehinderd wordt in de uitvoering van uw werk, dan kunt u het volgende afwegen:
  1. of u laat de verantwoordelijkheid daarover liggen bij hen die die uitvoering blokkeren,
  2. of u legt de verantwoordelijkheid van dit onderdeel van het werk terug bij uw leidinggevende(n).
 7. Kom in ieder geval in goed overleg tot een werkbare oplossing. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen