• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kaaspakhuisbedrijven

juni 2017

Onderhandelingsresultaat cao Kaaspakhuisbedrijf

De partijen bij de cao Kaaspakhuisbedrijf hebben eind mei een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, te weten van 1-1-2017 t/m 31-12-2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2017 1,5%
  • Per 1 januari 2018 1,5%

Eenmalige uitkering
De werknemers in dienst op 1 juli 2017 ontvangen in die betreffende maand een eenmalige uitkering van €225,- bruto.
Voor parttimers en werknemers die na 1-1-2017 in dienst zijn gekomen ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van hun dienstverband.

Plus- en minurenregeling
In plaats van de plus- en minurenregeling wordt er een jaarurennorm ingevoerd. Deze jaarurennorm houdt in dat de werknemer op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week ingeroosterd mag worden. Hiermee kan flexibeler ingespeeld worden op drukke en rustige perioden.
In de periode tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018 moeten de eventuele plus-/minuren afgebouwd zijn.

Pensioen
De pensioenpremie voor 2017 wordt niet verhoogd.

Hier leest u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen