• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf

december 2019

Onderhandelingsresultaat cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen´╗┐

De partijen bij de cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De looptijd van de CAO is 32 maanden, te weten van 1 november 2019 tot en met 30 juni 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Met de loonbetaling van februari 2020 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van €175,- (voor parttimers naar rato).

Duurzame inzetbaarheid

Er komt een duurzaam inzetbaarheid budget van €150 per kalenderjaar in 2020 en 2021. Dit persoonlijk budget kan gebruikt worden voor scholing, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Het niet gebruikte budget vanuit het eerste jaar kan worden meegenomen naar het tweede jaar.

CAO à la carte

CAO à la carte stelt werknemers in staat om zelf keuzes te maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden. Het is een vrijwillige keuze voor de werknemer om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tussen tijd en geld, bijvoorbeeld door bovenwettelijke vakantiedagen om te zetten in brutoloon of juist het omgekeerde. Deze regeling zal verder worden uitgewerkt in de cao. De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

   

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen