• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf

maart 2018

Onderhandelingsresultaat cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf

De partijen bij de cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 28 maanden, van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 april 2018: 2%
  • Per 1 april 2019: 2%


Loon na het tweede ziektejaar
Het artikel over de aanvulling op het loon na het tweede ziektejaar wordt geschrapt. Na twee jaar ziekte kan de werkgever de zieke werknemer voordragen voor ontslag.

Cao-à-la-carte
Er zal een onderzoek worden gestart om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor cao-à-la-carte. Er wordt onderzocht hoe onderdelen van de cao op verzoek van de werknemer kunnen worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld, kan je geld uitwisselen voor vrije tijd of andersom. De resultaten van dit onderzoek zullen pas in de volgende cao worden vastgelegd.

Overige afspraken

  • Er komt de mogelijkheid om 5 jaar (in plaats van 4 jaar) voor de AOW-leeftijd gebruik te maken van de seniorenregeling.
  • De reparatie van het derde ww-jaar en de reparatie van de WGA zal worden geregeld.
  • Er is afgesproken dat voor de extra voorwaardelijke pensioentoezegging (EVP) de premie per 1 januari 2018 van 1,5 procent naar 1,3 procent gaat. Deze wordt verdeeld over de werkgever en werknemer.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen