• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

november 2018

De partijen bij de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf hebben op 29 november 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Helaas zijn daar meerdere stakingen aan vooraf gegaan waarover wij u hebben geïnformeerd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Verder zijn er enkele loonwijzigingen gedaan in de jeugdschalen zoals het verlagen van de vakvolwassen leeftijd van 23 jaar naar 22 jaar en in 2019 naar 21 jaar.

Specifiek zal voor de deelbranches rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven de toeslag worden verhoogd van 8% naar 35% voor het werken tussen 22.00 en 06.00 van maandag t/m zaterdag.

Duurzame inzetbaarheid
Aandacht voor gezond en veilig werken, ontwikkeling en sectorale mobiliteit zijn belangrijk. Gedurende deze cao looptijd zullen er gesprekken worden gevoerd over de weg die mens en onderneming in de sector maken en de toekomstige ontwikkelingen. Zodoende wordt de scholingsdag gewijzigd in een ontwikkelingsdag waarin de werknemer bepaalt waarin hij ontwikkeling nodig heeft. Verder zijn afspraken gemaakt over de vouchers voor de individuele ontwikkeling van medewerkers.

Arbeidsomstandigheden
Tijdens de duur van de komende cao wordt er een onderzoek gedaan naar werkdruk.

Generatiepact
Per 1 januari 2019 start een pilot voor de duur van deze cao voor een generatiepact. Daarbij geldt het uitgangspunt dat er zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij afspraken die gemaakt zijn met PMT in de Metaal en Techniek. Het is aan de werknemer (60 jaar en ouder) en werkgever welke van onderstaande modellen mogelijk zijn:

  1. 60% werken van uw oorspronkelijke arbeidsduur, 80% van het oorspronkelijk salaris, en 100% pensioenopbouw.
  2. 70% werken van uw oorspronkelijke arbeidsduur, 85% van het oorspronkelijk salaris, en 100% pensioenopbouw.
  3. 80% werken van uw oorspronkelijke arbeidsduur, 90% van het oorspronkelijk salaris, en 100% pensioenopbouw

Let op: deelname aan het generatiepact kan alleen als zowel de werknemer en de werkgever dit willen. In de bijlage vindt u meer informatie over het generatiepact.

Werken op zaterdag
De afgelopen maanden is het werken op zaterdag onderwerp van gesprek geweest. Onder andere over dit onderwerp zijn door de betrokken vakorganisaties stakingen georganiseerd. Nu is in het akkoord afgesproken dat er een gezamenlijk onderzoek komt waarin de diverse aspecten rond het werken op zaterdag worden uitgediept.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen