• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Rijksambtenaren

juni 2018

Onderhandelingsresultaat cao Rijksambtenaren

De partijen bij de cao Rijksambtenaren hebben op 25 juni 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Daarnaast ontvangt u op 1 januari 2019 een eenmalige uitkering van €450,- bruto.

Individueel keuze budget (IKB)
Per 1 januari 2020 wordt het individueel keuzebudget ingevoerd. Het budget hiervan bestaat uit tijd en geld. U kunt deze elementen naar uw wens uitwisselen. Dit budget kunt u dus gebruiken om verlofuren te kopen die als vakantie-uren worden opgenomen of in de verlofspaarregeling kunnen worden ingezet. U kunt ook tijd verkopen en in geld uit laten betalen en te besteden aan IKAP-doelen. Een verdere uitwerking van dit budget vindt u in het onderhandelingsresultaat.

Pilot duurzame inzetbaarheid
Voor de duur van twee jaar hebben de cao partijen een pilotprogramma afgesproken om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Hierbij kunt u denken aan ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en inzetbaarheid. In de twee jaar zullen faciliteiten en voorziening beschikbaar komen voor de situatie dat een functie verdwijnt of ingrijpend wijzigt. Meer informatie hierover leest u in het onderhandelingsresultaat.

Het nieuwe roosteren
In de onderhandelingen van de cao is door de werkgroep SOR gesproken over het invoeren van een rijksbreed roosterstatuut. Die moet uiterlijk 1 november 2018 tot overeenstemming komen. Invoering van het nieuwe roosteren zal op zijn vroegst mogelijk zijn op 1 januari 2020. Uiterlijke datum voor de invoering is 1 januari 2022. Meer informatie hierover leest u in het onderhandelingsresultaat.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen