Uitgeverijbedrijf

november 2019

Tussenresultaat cao Uitgeverijbedrijf

De partijen bij de cao Uitgeverijbedrijf hebben een tussenresultaat bereikt over een nieuwe cao. Over een aantal onderwerpen is wel gesproken, maar is nog geen overeenstemming bereikt. Omdat de huidige cao op 31 mei 2019 was afgelopen, wordt dit tussenresultaat voorgelegd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een korte looptijd, namelijk tot 31 juli 2020. Begin volgend jaar starten de onderhandelingen voor een volgende cao.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Generatiepact

Er is afgesproken dat instroom in het generatiepact wordt doorgezet tot en met 31 december 2022. Werknemers in dienst kunnen vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder werken met deels behoud van salaris en pensioenopbouw. De afspraken uit de vorige cao blijven daarmee grotendeels van kracht.

Overige afspraken

  • In de komende tijd zullen een aantal grote mediabedrijven met de cao-partijen in gesprek gaan over de tarieven van Freelancers.
  • Er komt een paritaire studiecommissie die ‘gelijke behandeling in de sector Uitgeverijbedrijf' zal onderzoeken.

De inhoud van het tussenresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen