Vleeswarenindustrie

december 2017

Onderhandelingsresultaat cao Vleeswarenindustrie

De partijen bij de cao Vleeswarenindustrie hebben op 10 december jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 01-12-2017 2%
  • Per 01-07-2018 1,5%

Eenmalige uitkeringen
De medewerkers ontvangen de volgende eenmalige uitkeringen:

  • In december 2017 €125,- bruto
  • In oktober 2018 0,25% bruto

Tevens dient de eindejaarsuitkering uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar daadwerkelijk betaald te worden.

Ploegentoeslag
De ploegentoeslag wordt verbeterd.

  2-ploegendienst 3-ploegendienst
Per 1-1-2018 12 procent 17 procent
Per 1-1-2019 14 procent 20 procent

 

Hygiënische handelingen
Met ingang van 1 januar1 2019 worden de hygiënisch handelingen aan het einde van de dienst vergoed door de werkgever. Deze vergoeding kan zowel in tijd als in geld worden gewaardeerd.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u hier vinden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen