• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Waterbouw

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO WATERBOUW

De partijen bij de cao Waterbouw hebben op 5 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
- Per 1 april 2018: 1,75%
- Per 1 oktober 2018: 1%

Daarnaast zijn de vergoedingen voor de diensten uit artikel 17 (wachttoeslag), 26 (diverse toeslagen: voedingstoeslag, uitrustingstoeslag, stagevergoeding) 27 (EHBO/BHV toeslag), en 29 (verlies van uitrusting en andere eigendommen van werknemer) per 1 april 2018 verhoogd met 1,75% en per 1 oktober 2018 met 1%.

Verplichte snipperdagen
In het vakantiejaar 2018 gelden de volgende verplichte snipperdagen:
- 11 mei;
- 27, 28 en 31 december.

Overige afspraken

  • Er wordt een werkgroep ingesteld om concrete, financieel onderbouwde voorstellen te doen over:
    • Individuele leerrekening/persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget;
    • Een ouderenregeling.
  • De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in cao onderhandelingen vanaf 1 april 2019.
  • De cao partijen zullen verder onderzoek doen naar de mogelijkheden voor reparatie van een 3de WW-jaar.

De tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u hier vinden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen