Drogisterijbranche

juni 2017

Onderhandelingsresultaat cao Drogisterijbranche

Op 16 juni jl. heeft de Vereniging van Drogisterij parfumerie Bedrijven (VDB) met CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Drogisterijbranche.

Hieronder volgen de hoofdpunten uit het resultaat.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

Salaris
De feitelijke lonen en de schaallonen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,25%. Voor periodeloners geldt de verhoging per 19 juni 2017, periode 7.

Regeling ‘Korter werken’
De huidige leeftijd gerelateerde regeling 'Korter werken' blijft nog 2 jaar gehandhaafd. Vanaf 1 juli 2019 blijft voor nieuwe instromers de staffel gehandhaafd, met dien verstande dat deze 5 jaar voor de ingangsdatum AOW ingaat, onafhankelijk van de leeftijd.

Digitale loopbaanscan
Voorts worden werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar, gedurende de looptijd van de nieuwe cao, in de gelegenheid gesteld een digitale loopbaanscan te doen.
Cao-partijen ontwikkelen hiertoe een instrument waarvoor 20.000 euro ter beschikking wordt gesteld vanuit het Sociaal Fonds.

De cao-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd, is de nieuwe cao definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen