• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Dierhouderij

december 2017

Principeakkoord cao productiegerichte dierhouderij

De partijen bij de cao Productiegerichte Dierhouderij hebben op 4 december een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 3 jaar, te weten van 01-01-2018 t/m 31-12-2020.

Lonen
Gedurende de looptijd stijgen de lonen als volgt:

  • Per 01-01-2018 2,25%
  • Per 01-01-2019 2,25%
  • Per 01-01-2020 2,25%

Startschaal
Medewerkers die nog niet beschikken over de vereiste vak- en/of bedrijfskennis mogen onder bepaalde voorwaarden, voor een beperkte duur worden ingeschaald in een startschaal op basis van 100% wettelijk minimumloon.

Seniorenregeling
Er komt een seniorenregeling waarbij voor medewerkers van 62 t/m 67 jaar de mogelijkheid ontstaat om 80% te gaan werken, tegen 90% loon en 90% pensioenopbouw.

Overige afspraken

  • Partijen zullen gaan deelnemen aan de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij, voor de reparatie van de WW/WGA.
  • Reiskosten worden vergoed tegen €0,19 cent per km, (korte route ANWB) t/m 20 kilometer.
  • De BBL-regeling wordt aangepast wegens fiscale redenen.
  • Er komt een werkgroep die de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid gaat onderzoeken.

Hier vindt u de volledige tekst van het principeakkoord.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen